top of page

Svensk tjäderexport, en fjäder i hatten

Genom ett samarbete mellan Sveaskog och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har Sverige kunnat exportera nio tjädrar till området Thüringen i mellersta Tyskland. 

För Sveaskogs magasin "Forum"
Svensk tjäderexport, en fjäder i hatten

Tjäder är en skogsfågel som ingår i familjen ”fasanfåglar”. Den förekommer vanligast i öppna skogar i norra- och mellersta Europa, men även i norra Asien. I Sverige är det en relativt vanligt förekommande art men i Tyskland har man sett ur antalet fåglar blivit färre och färre.

­– Det finns fortfarande ett bestånd uppe i Alperna, men i stort är det ganska splittrat och överlag finns det inte speciellt mycket fågel kvar. Även i de områden där det tidigare satts ut tjäder finns det få kvar, det finns till exempel bara ett trettiotal individer kvar i Thüringen dit våra fåglar ska. Nu har dock de tyska forskarna gjort ett fantastiskt förberedande arbete med förbättring av markvegetation med mera, berättar Anders Johansson som är Jakt- och Klövviltsansvarig på Sveaskog.


De tyska projektledarna kontaktade SLU i vintras då SLU och Sveaskog tidigare hjälpt en grupp polska naturvårdsarbetare med ett liknande projekt, ett projekt som då blev lyckat. SLU kontaktade sedan Anders Johansson på Sveaskog för att se om det fanns några lämpliga områden på Sveaskogs marker. Valet föll på Dalarna och nordvästra Hälsingland där tjäderbeståndet är gott.

– Vi tjänar ju inga pengar på det här utan det är helt enkelt ett väldigt intressant projekt som gynnar oss alla. Dels för att vi kan hjälpa till att öka skogsfågelbestånden utomlands, men också för att vi kan byta så otroligt mycket erfarenheter under tiden. Det blir ju att man diskuterar allt från skogsfågel till älgförvaltning under tiden man håller på, säger Anders Johansson.


För att fånga in tjädrarna åker man längs med skogsvägar och försöker fånga in fåglarna med en speciell håv. Det gäller då att allting stämmer. Till exempel får inte vägen vara för smal eftersom risken då är att man inte lyckas köra om fågeln utan att den flyger iväg, idén är nämligen att kunna köra upp jämsides och fånga in fågeln i håven. Veterinärer och experter är sedan på plats för att kontrollera och ringmärka fåglarna. Den här gången lyckades man fånga in nio tjädrar, något under målet på runt tjugo individer men ändå en mycket godkänt insats.

– Det har verkligen inte varit någon brist på fågel utan det är helt enkelt så att det inte är helt lätt att lyckas fånga in en tjäder, säger Anders Johansson.


Att Sverige och Sveaskog ligger långt fram när det kommer till naturvårds- och fågel-/viltarbete är ingen hemlighet, därför är det väldigt roligt att SLU med hjälp av Sveaskog nu även kan bidra till att stärka andra länders forna fauna.

bottom of page