top of page

Jakt, en nödvändig förmån med skog

Att de flesta som arbetar med eller i skogen har ett intresse för jakt och fiske är någonting man ganska lätt vågar påstå, utan att egentligen ha varken vetenskapliga- eller statistiska belägg för det. 

För Sveaskogs magasin "Forum"
Jakt, en nödvändig förmån med skog

Sveaskogs jaktmarker omfattar ungefär 4,1 miljoner hektar skog och mark, utspritt över hela Sverige. En smått hisnande areal för en ensam småviltsjägare kanske, men ser man till att det är omkring 25 000 personer som gemensamt nyttjar Sveaskogs jaktmarker känns siffran inte orimlig.


Anders Karlsson är Jakt- och klövviltsansvarig för Marknadsområde Syd. Tillsammans med sin kollega Lars-Åke Svensson har han full koll på de 700 jaktlag som jagar på de 320 000 hektar som MO Syd omfattar.

− Ungefär 99 procent av våra marker är upplåtna åt jaktlag som i stort sett sköter sig själva. Sedan har vi en del av södra Omberg och en liten del, ungefär 250 hektar, nere i Skåne som Sveaskog har för eget bruk så att säga, berättar Anders Karlsson.


Han har arbetat med skog- och framför allt jakt mer eller mindre hela sitt liv. När vi når honom sitter han hemma på den släktgård där han nu är nionde generationen. Förutom att arbeta rent administrativt med jaktupplåtelser och liknande planerar och genomför han även viltvårdsinsatser, samt har ett finger med i kungens jakt på Halle- och Hunneberg.


Det är ibland lätt att glömma bort att man jagar mycket för skogens skull. Sveaskog har tillsammans med övrigt skogsbruk antagit gemensamma mål för skog och klövvilt. Sammanfattat handlar det om att skapa en balans mellan klövviltstammarna och fodertillgångarna.

− Vi har ju de övergripande målen, till exempel att minst sju av tio tallstammar ska vara oskadade av klövvilt vid 5 meters höjd, eller att trädslag som rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli träbildande där de växer naturligt, säger Anders Karlsson.


Just att hitta en balans är viktigt och förklaras bra i det lilla kompendiet ”Sveaskogs riktlinjer

för viltförvaltning och jakt”. En del av Anders Karlssons jobb är att se till så att alla de som arrenderar mark av Sveaskog har full koll på innehållet.

− Nu på hösten innan säsongen drar igång på riktigt brukar vi skicka ut ett brev till alla jägare där vi trycker på våra riktlinjer. I år hade jag även lyckats ordna 25 procent rabatt på en skyttebiograf, så vi i MO Syd kunde även uppmuntra till övningsskytte, säger Anders Karlsson.


Att det är viktigt med kunniga jägare är ingen hemlighet och någonting som Anders Karlsson hela tiden återkommer till. Avslutningsvis skickar han även med några snabba tips inför den kommande bockpremiären.

− Var mycket ute i skogen och reka, sätt er i olika pass även innan för att göra er bekanta med markerna och viltet. Går det smidigt att ta sig till passet tyst till exempel? Sist men inte minst, överskatta inte din egen förmåga, du behöver aldrig ångra ett skott du inte avlossat heter det ju.

bottom of page