top of page

Framtidsmaskinen

I 60 år har produktiviteten i skogsbruket pekat stadigt uppåt. När den nu stagnerar kraftsamlar hela skogsnäringen för att tillsammans utveckla framtidens skogsteknik.

För Sveaskogs magasin "Forum"
Framtidsmaskinen

Sedan 1950-talet har produktiviteten i skogsbruket ökat stadigt, fram till nu. Utvecklingen har fått hela skogsnäringen att kraftsamla för att ta fram framtidens skogsteknik.

– Det är en dramatisk kurva som visar hur produktiviteten i skogsbruket, alltså hur mycket virke vi har kunnat producera per mantimme, ökat konstant fram till dagsläget, säger Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog och ordförande för organisationen Skogforsk. 


Han har varit en av de drivande i den satsning som nu genomförs för att säkerställa och utveckla konkurrenskraften hos svensk skogsnäring.

– Trots att vi bara har en procent av världens skogsmarksareal är vi världens näst största exportör av skogsindustriprodukter. Det är en position vi gärna behåller, fortsätter han.

Skogen har varit en viktig naturresurs för Sverige i alla tider. Ända sedan den första sågkvarnen i Forsvik i Västergötland 1447 levererade 100 dussin brädor till Vadstena har skogsindustrin vuxit fram.

– Om inte effektiviseringen i skogs- bruket hade sett ut som den gjort från 1970-talet och framåt hade avverknings- kostnaderna idag varit betydligt högre än det faktiska virkesvärdet. Utan effektiviseringen hade skogsråvaran alltså varit en resurs vi inte kunnat nyttja.

Frågan är hur framtiden ser ut. Enligt Herman Sundqvist finns mycket att göra när det kommer till att förbättra och effektivisera alla led i kedjan – från avverkning till vidaretransport, från skog till industri.

– Tänk om vi kunde köra fram virket ur skogen med maskiner som inte lämnade några spår alls. Det vore fantastiskt.


För att kunna kraftsamla sin forskning och utveckling har Skogforsk bland annat fått stöd av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Skogforsk har fått en halv miljon kronor för ”ökad produktivitet och konkurrenskraft i skogsnäring och maskintillverkande industri”.

– Om vi gör jämförelser med andra branscher och ser till vilka tekniska lösningar som finns där, kan vi lära oss mycket. Idag kan till exempel var och varannan ny bil fickparkera nästan utan att föraren är inblandad. Den sortens teknik skulle kunna användas för att positionera en skördare på ett optimalt sätt. I den sitter idag en förare och styr kranen med spakar, knappar och reglage, avslutar Herman Sundqvist.


Skogforsk:

Skogforsk, eller stiftelsen för skogsbrukets Forskningsinstitut, är en organisation som arbetar för att tillföra svenskt skogsbruk tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart brukande avs kogen. Mest kända är Skogforsk för den skogsträdsförädling som de enligt många är världsledande på. Läs mer på www.skogforsk.se.


Utveckling i världsklass:

Genom ett strategiskt innovationsprogram för produktiv och skonsam skogsmaskinsteknik är Skogforsks vision att återupprätta en produktionsutveckling i världsklass. Genom forskning och stöd till tidig risktung produktutveckling är strävan att återupprätta den positiva utveckling som funnits fram till idag. I en satsning på morgondagens innovationer har Vinnova satsat 33 miljoner kronor som total t73 organisationer fått ta del av. Skogforsk har fått en halv miljon kronor för ”ökad produktivitet och konkurrenskraft i skogsnäring och maskintillverkande industri”.

bottom of page