top of page

WRITING

Jag skriver aktivt för både tryckta- och webbaserade magasin och hemsidor. Många av mina kunder är större företag i skogs- och industribranschen, ofta skriver jag med fokus på djur, natur och frågor relaterade till hållbarhet och grön bioekonomi. 

Behöver ni hjälp med att producera texter, intervjuer, reportage och liknande? Jag har gedigen erfarenhet av att ta fram contentmaterial åt externa företag.

Här nedan kan ni se exempel på texter och reportage. Ta kontakt för mer info!

Nya verktyg för mer hållbart skogsbruk

Nya verktyg för mer hållbart skogsbruk

För Skogsindustriernas magasin "Forum för Bioekonomi"

Effektivisering och bättre precision är två grundbultar för att göra skogsbruket än mer hållbart, och att få träråvaran att räcka till ännu mer. Urban Nilsson, professor vid SLU, är inblandad i två projekt som främjar just detta.

Hur nyttjas varje träd bäst?

Hur nyttjas varje träd bäst?

För Skogsindustriernas magasin "Forum för Bioekonomi"

Skoglig träråvara är en av nycklarna till en hållbar utveckling. Användningsområdet är brett och antalet produkter är stort, inte minst i det som brukar kallas ”bioraffinaderi”. Skogforsk försöker nu tillsammans med Södra använda data för att bättre kunna matcha trädets och slutproduktens egenskaper.

AI Business Lab skapar nytta av data

AI Business Lab skapar nytta av data

För Skogsindustriernas magasin "Forum för Bioekonomi"

Med hjälp av AI (artificiell intelligens) ska data enklare kunna användas för att fatta klokare beslut.

Digitala hjälpmedel ger effektiv hållbarhet

Digitala hjälpmedel ger effektiv hållbarhet

För Skogsindustriernas magasin "Forum för Bioekonomi"

Digitalisering och hållbarhet är heta frågor inom skogsbrukande. Men hur ser egentligen kopplingen mellan dem ut – och hur kommer skogsbruket in?

Skogsägare oroliga för äganderätten

Skogsägare oroliga för äganderätten

För Skogsindustriernas magasin "Forum för Bioekonomi"

Enligt Peter Holmgren har skogens ekonomiska värde i kombination med privat ägande och långvarig skogspolitik lett till att skogsbränder och andra skador på svensk skog har minskat kraftigt. Dessutom värnas många biologiska, kulturella och sociala värden av ansvarsfulla markägare.

Mer råvara till den växande bioekonomin

Mer råvara till den växande bioekonomin

För Skogsindustriernas magasin "Forum för Bioekonomi"

En utmaning för en växande bioekonomi, där marknaden efterfrågar biobaserade alternativ till fossila, är den parallella utvecklingen med ökade naturvårdsavsättningar.

Centrala forskningsområden

Centrala forskningsområden

För Skogsindustriernas magasin "Forum för Bioekonomi"

Eftersom Sverige är lokaliserat i det som kallas för det boreala barrskogsbältet, eller "taigan", är just barrträd så som gran och tall de primära trädslagen om man ser till landet i stort. Ju längre söderut du reser desto mer lövträd finner du. Lövträd är också generellt bättre på att självså sig, vilket är en viktig orsak till det fokus som skogsbruket under lång tid har haft på barrträden.

Diskussionen kring sätten att bruka skogen

Diskussionen kring sätten att bruka skogen

För Skogsindustriernas magasin "Forum för Bioekonomi"

Hur skogsägare brukar sin skog står dem fritt så länge de följer Skogsvårdslagen, som bland annat slår fast att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning.

Den svenska modellen

Den svenska modellen

För Skogsindustriernas magasin "Forum för Bioekonomi"

Bakom alla saker vi använder finns en råvara. Eller flera. De får sällan särskilt mycket uppmärksamhet. Design och funktion är ofta viktigare än vad något är tillverkat av. Men i takt med engagemanget för en hållbar utveckling växer också intresset för råvaran. I jakten på alternativ till olja och kol blir skogen allt viktigare. Följ med på en resa om hållbar råvaruframställning i det svenska skogsbruket.

Sveaskogs åkare först i världen att lasta med VR-glasögon

Sveaskogs åkare först i världen att lasta med VR-glasögon

För Sveaskogs magasin "Forum"

Mattias Ackesten på Johans Åkeri i Kolsva är först i världen med att ha bytt ut kranhytten mot VR-glasögon. Med hjälp av ett så kallat "HiVision™"-system kan han nu sitta kvar i lastbilshytten och lasta.

Demokrati är respekt

Demokrati är respekt

För Scouternas magasin "SCOUT"

Trots att demokratin växte fram för över 2 500 år sedan finns det fortfarande utrymme för förbättring. Scout tog en titt på demokratikartan och upptäckte att det finns mycket att jobba på, även i vårt avlånga land.

Kroppspositivism hyllar alla kroppar

Kroppspositivism hyllar alla kroppar

För Scouternas magasin "SCOUT"

På jorden finns det över sju miljarder människor med olika kroppar – olika näsor, ögon, armbågar, ögonbryn, vader och rumpor. Scout har försökt ta reda på varför det ibland är jobbigt att vara unik, och varför det är så viktigt att tycka om sin egen kropp.

Mono Light Lab

Mono Light Lab

"Om oss"-text för Mono Light

By offering new lighting solutions, Mono sets out to help professionals customizing their own lighting ideas. Mono presents solutions that combine contemporary design and new technologies with cost-effectiveness and long-term functionality.

Varför brukas Sveriges skogar som de gör?

Varför brukas Sveriges skogar som de gör?

"Lyssna på forskarna", för Skogsindustrierna.

Sveriges skogar har en av de mest blandade ägarstrukturerna i världen med privatpersoner, företag och offentlig sektor som exempel. Det finns dessutom en relativt stor frihet inom lagens ramar för hur man brukar sin skog. Hur kommer det sig då att så många ändå väljer samma sätt att bruka och skörda sin skog? Hur har traditionen egentligen utvecklats till det som är standard idag och varför passar det Sverige?

Skogskollo för tjejer i Burträsk

Skogskollo för tjejer i Burträsk

För Sveaskogs magasin "Forum"

Skogstekniska klustret har tillsammans med sina samarbetspartners arrangerat sju skogskollon för unga tjejer under 2017. Sist ut är ett kollo där tjugo förväntansfulla tjejer fick ge sig ut i Skogen utanför Burträsk. 

Jakt, en nödvändig förmån med skog

Jakt, en nödvändig förmån med skog

För Sveaskogs magasin "Forum"

Att de flesta som arbetar med eller i skogen har ett intresse för jakt och fiske är någonting man ganska lätt vågar påstå, utan att egentligen ha varken vetenskapliga- eller statistiska belägg för det. 

Därför är kronviltet så svårjagat.

Därför är kronviltet så svårjagat.

För Sveaskogs magasin "Forum"

Att kronviltet återigen blivit ett jaktbart vilt är något som glädjer många jakt- och viltintresserade. Att lyckas fälla en kronhjort är en utmaning som givetvis leder till stor tillfredsställelse. Med dess skarpa sinnen är den mycket svårjagad, men delvis också på grund av bristande kunskap och jakttradition.

Svensk tjäderexport, en fjäder i hatten

Svensk tjäderexport, en fjäder i hatten

För Sveaskogs magasin "Forum"

Genom ett samarbete mellan Sveaskog och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har Sverige kunnat exportera nio tjädrar till området Thüringen i mellersta Tyskland. 

Ståtligt vilt på frammarsch

Ståtligt vilt på frammarsch

För Sveaskogs magasin "Forum"

Få viltarter berör lika mycket som kronhjorten. Med sin ståtlighet och sitt respektingivande uttryck hålls den av många som ett av de absolut mest förnäma högvilten. Att arten nu är på stark frammarsch och blir en allt vanligare syn över hela landet är något som glädjer många, men det ställer också till en hel del problem, inte minst för skogsägare.

Djurens vinterknep

Djurens vinterknep

För Sveaskogs magasin "Forum"

Vinterns snö och kyla ställer till stora problem för skogens djur- och växtliv. FORUM ringde upp Sveaskogs naturvårdschef Stefan Bleckert för att reda ut vilka djur som egentligen kommit med den bästa lösningen.

Framtidsmaskinen

Framtidsmaskinen

För Sveaskogs magasin "Forum"

I 60 år har produktiviteten i skogsbruket pekat stadigt uppåt. När den nu stagnerar kraftsamlar hela skogsnäringen för att tillsammans utveckla framtidens skogsteknik.

Robot hjälper Svenska Skogsplantor

Robot hjälper Svenska Skogsplantor

För Sveaskogs magasin "Forum"

Det har tidigare skrivits om Svenska Skogsplantors satsning på mikroplantor, det vill säga små, små plantor inte större än en halv cigarill. En viktig nyckel för att lyckas med projektet är de transplantationsrobotar som sedan våren 2014 finns på Vibytorp och våren 2015 finns på Trekantens Plantskola. 

Rödingfiske i världsklass

Rödingfiske i världsklass

För Sveaskogs magasin "Forum"

Två mil sydost om Arvidsjaur hittar vi den lilla byn Abborrträsk med cirka 150 invånare, ett välkänt mecka för inbitna fiskare från världens alla hörn. Vi lät eldsjälen och urnorrlänningen Sonny Holmberg berätta om varför han tillsammans med Sveaskog har världens bästa rödingvatten. 

bottom of page